Rahapesuvastane.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise vastane võitlus

Transcoin.me on pühendunud Teie turvaliste, nõuetekohaste ja mainekate teenuste pakkumisele. Seetõttu nõuab Transcoin.me põhjalikku kliendi taustakontrolli protsessi ja selle rakendamist ning pidevat analüüsi ja aruandlust.

See hõlmab järelvalvet kahtlastele tehingutele ja kohustuslikke aruandlusi vastavalt rahvusvahelistele määrustele. Nõustudes meie Tingimustega kinnitate ja mõistate, et Transcoin.me kinnitab verifikatsiooni tasemed, mis nõuavad kasutaja kaastegevust ja kontrollimist, saamaks määrata kasutajatelt saadud teabe alusel tasemete õigusi vastavalt meie sise-eeskirjadele. Te nõustute, et Te ei pruugi soovitud verifikatsiooni taset saavutada, ja Transcoin.me jätab endale õiguse oma äranägemisel määrata mis tahes kasutaja jaoks asjakohase Verifikatsiooni Taseme ning samuti õiguse kasutajaid eelneva etteteatamiseta alaväärtustada.

Transcoin.me võib aeg-ajalt rakendada Verifikatsiooni Tasemeid piiravat poliitikat rahvuse, elukohariigi või muu teguri järgi. See võib mõjutada Teie võimet võtta oma kontolt raha välja ja Transcoin.me poolt hüvitust kahjude eest, mis on seotud Teie maksejõuetuse ja/või raha väljavõtmisega Teie verifikatsiooni taseme alusel. Transcoin.me jätab endale õiguse tagasi lükata mis tahes põhjusel (või põhjuseta) mis tahes klientide registreerimise või nendega seotud äritehingud või nendega mis tahes suhte peatamise.