Käesolevas artiklis kirjeldatakse Transcoini tagasimaksete poliitikat vastavalt tehtud tehingute tüübile.

Transcoin.me tagab Kasutajale tagasimaksmise õiguse, juhul kui Kasutaja ei ole rahul pakutavate Teenuste kvaliteediga.

Lisaks sellele deklareerib Transcoin.me, et selle Kasutajal on õigus oma meelt muuta, juhul kui Kasutaja Konto on juba rahastatud ja taotleda tema Raha tagastamist.

See Tagasimaksepoliitika hõlmab ainult Tehingute tasusid ja Kasutaja rahalisi vahendeid.

Transcoin.me kohustub tegema kõik endast oleneva, et abistada Kasutajaid ostetud krüptovaluutadega seotud vaidluste korral. Tagasimaksed ja Tagastused, mis ületavad esialgset summat, on keelatud


1. Üldtingimused

Kasutaja, kes on Transcoin.me teenuste eest tasunud, s.o maksnud tehingutasu või on oma kontot rahastanud, võib taotleda Tagasimakset või Tagastamist vastavalt käesolevas dokumendis sätestatud Sobivuskriteeriumidele.

Tagasimaksmine/Tagastamine toimub ainult siis, kui Kasutaja vastab täielikult Sobivuskriteeriumidele. Kui Kasutaja ei vasta mõnele Sobivuskriteeriumile, on Transcoin.me’l õigus oma äranägemise järgi tagasi lükata Kasutaja Tagasimakse/Tagastamise taotlus.

Et taotleda Tagasimakset/Tagastamist, peab Kasutaja taotlema ja täitma Tagasimakse vormi/Tagastamisvormi ja saatma vastava vormi Transcoin.me tugiteenusele- [email protected]

Keelatud käitumise ärahoidmiseks võib Transcoin.me kontrollida kõiki Tagasimakse/Tagastamisega seotud makseid ja teavet. Sellisel juhul võib Transcoin.me nõuda Kasutajalt teatud dokumente, sealhulgas isikut tõendavaid dokumente, Kasutaja Maksekaardi ja Arve koopiat ja/või mis tahes muid tõendeid selle kohta, et vaidlusalune makse on tehtud. Juhul, kui Kasutaja ei esita Transcoin.me taotlusel kolme (3) päeva jooksul asjakohaseid dokumente või teavet või kui on kahtlusi esitatud dokumentide autentsuses, on Transcoin.me-l õigus Kasutaja Tagasimaksmise/Tagastamise taotlus tagasi lükata.

Transcoin.me töötleb Kasutaja Tagasimaksmise vormi/Tagastamisvormi niipea, kui see on mõistlikult teostatav. Vastamisajad erinevad väljaöeldud põhjuste tõttu sõltuvalt taotlusest. Igal juhul teavitab Transcoin.me Kasutajat päringu tulemustest vastavalt siin sätestatud tähtaegadele.

Tagasimakse/Tagastamise taotlus kiidetakse heaks või lükatakse tagasi pärast Transcoin.me poolt tehtud täpset kontrollimist.

MÄRKUS: Tagasimakse vormi/Tagastamisvormi esitamine ei taga Kasutaja nõude rahuldamist.

2. Krüptovaluutaga seotud tehingud (nt BitCoin, Litecoin)

Tagasimaksed ei ole võimalikud kõikide tehingutega, mille puhul klient ostab Krüptovaluutat. Kuid juhul, kui klient muutis oma mõtteid ja sooviks tagasi ostetud Krüptovaluutat, oleks Transcoin.me võimeline selle tagasi ostma kehtiva protsendimäärade alusel, millest lahutatakse tehingu teenustasu. Teisisõnu, klient saab vahetada ostetud Krüptovaluutat (s.o BitCoin) mis tahes olemasoleva digitaalse valuuta (st PayPali) või makseviisi (st krediitkaardi või pangaülekande) vastu.

Selle poliitika põhjuseks on asjaolu, et Krüptovaluuta hind muutub pidevalt, seega on ostetud Krüptovaluuta väärtus tagasimakse hetkel erinev. 

3. Tehingud, mis ei hõlma Krüptovaluutat (s.o BitCoin, Litecoin)

Tagasimaksed on võimalikud 30 päeva jooksul pärast vahetustehingut. Transcoin.me võtab kliendilt ühekordse tagasimaksmise tasu 5% ulatuses tehingust, millele lisanduvad kõik lisatasud, mis tekivad kliendile saatmisel algse makseviisi kaudu.

Näiteks, kui klient on ostnud Digitaalvaluutat Money Gram rahaülekannete läbi ja tahab saada tagastust, peaks ta saatma ostetud digitaalse valuuta tagasi tagastamistehingu kogusummas, Transcoin.me saadab vastutasuks raha tagasi Money Grami kaudu maha arvestades tehingutasu, nii et klient saaks oma esialgse makse 5% ning Money Gram ülekandetasudest väiksemana. 

4. Tagasimaksed

Transcoin.me eeldab, et Kasutaja võtab ühendust kasutades Transcoin.me kontaktandmeid, et lahendada kõik maksetega seotud probleemid või vaidlusküsimused, enne kui Kasutaja esitab Tagasimakse taotluse. Käesolev Osa ei mõjuta õigusi ja/või nõudeid, mida Kasutajal võib olla panga/finantsasutuse vastu.

Transcoin.me uurib kõiki Kasutaja poolt esitatud Tagasimakse taotlusi ja teavitab vastusena Kasutaja poolt esitatud panka, kui ükskõik milline Teenus või Tehing on tühistatud.

Transcoin.me jätab endale õiguse peatada Kasutaja konto ja lukustada Kasutaja fondid tagasimakse uurimise käigus.

Juhul kui Kliendi andmed on kaardi omaniku poolt makse tegemisel valesti määratletud, makstakse tagastamise / tagastamise töötlemisest tulenevad komisjonitasud ainult Kliendi poolt.

Tagastamis- / tagasimakse komisjonitasud on:

Töötlemiskomisjon: 3,7%

Ettevõtte komisjonitasu: 5%

5. Muu

Kõik tasud, mis tekivad Tagasimaksmise/Tagastamise töötlemise käigus, kannab ainuüksi Kasutaja. Sellised tasud arvatakse maha tagasimakse / tagasimaksmise lõplikust summast.

Käesolevat Tagasimaksepoliitikat parandatakse aeg-ajalt, kui õigusaktides on mingeid muudatusi. Transcoin.me muudab tagasimaksete tingimusi ja muudatuste korral koostab Transcoin.me vastava teate. Muudatused kehtivad pärast seda, kui Transcoin.me on avaldanud teate.

Juhul, kui Kasutaja ei soovi muudetud Tagastuspoliitikat heaks kiita, tuleks peatada Transcoin.me teenuste kasutamine. Kui Kasutaja jätkab Teenuste kasutamist pärast muudatuse jõustumise kuupäeva, on Teenuste kasutamine piiratud uue Tagasimaksepoliitikaga.