Lepe

Käesolevas Leppes on sätestatud juriidilise entiteedi "BELDEV CONSULTING OÜ", mille registrisse kantud aadress on Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Ravala 5, elektroonilise valuutavahetuse teenusetingimused, mis tegutsevad Transcoin.me vahetuskohas. Transcoin.me vahetuskoha teenuste kasutamine tähendab, et Kasutaja aktsepteerib täielikult kõiki Leppe tingimusi. Leppega mitte nõustudes, ei peaks Kasutaja mingeid toiminguid tegema.

Kõik maksekaartide andmed hoitakse kindlalt ja neid hoiab juriidiline entiteet BELDEV CONSULTING OÜ.

OLULINE! Me ei ole investeerimis- või kaubandusettevõte. Meie teenus tegeleb vaid fiat’de krüptovaluutaks ümbervahetamisega teie poolt määratud krüpto-rahakotti.

Kui määrate selllise krüpto-rahakoti, mida kontrollivad- või millele saavad ligi kolmandad isikud, siis võite kaotada kontrolli oma krüptovarade üle või need üldse kaotada. Sellisel juhul vastutate ise täielikult kõikide riskide eest ja loobute meie poolt osutatavate teenuste osas igasugustest pretensioonidest ja nõuetest. Hoiduge petturite eest.

Me ei osuta nende riikide elanikele teenuseid:

Afghanistan, Algeria, Bahrain, Bangladesh, Bolivia, Brasil, Bosnia and Herzegovina, Crimea, Cuba, Ethiopia, Iran, Iraq, Iceland, China, Kuwait, Lebanon, Libya, Nigeria, North Korea, Oman, Pakistan, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, South Sudan, Sudan, Syria, Uganda, Vanuatu, Yemen and United States of America from the following states: New York (NY), Georgia (GA), Connecticut (CT), New Mexico (NM), Washington (WA), Hawaii (HI).

1. Terminite definitsioonid

Transcoin.me vahetuskoht - osaliselt automatiseeritud süsteem "Transcoin.me", mis asub Internetis aadressil https://Transcoin.me.

Klient - eraisik, kes soovib kasutada teenust, mida pakub Transcoin.me vahetuskoht ja kes on nõustunud kõikide tingimustega, mis on määratletud käesolevas Leppes.

Maksesüsteem - online-maksete firma või rahaülekande firma. E-raha ülekannete ettevõtted (s.o. PayPal) on traditsiooniliste paberkandjal põhinevate meetodite, näiteks tšekkide ja rahaülekannete elektroonilised alternatiivid. Rahaülekande firma (s.o. Moneygram) töötab üksikisikute ja ettevõtetega finantsasutuste klientide ja agentide võrgustiku kaudu ning suunab erinevate valitsuste ametlikke valuutasid.

Saaja konto andmed - maksesüsteemis olev Kliendi konto number, rahakott, e-mail või muu märge, mis on välja toodud kliendi korralduses Makseühikute saatmiseks Transcoin.me vahetuskoha kaudu.

Tellimus - Kliendi poolt Transcoin.me vahetuskoha tehniliste vahendite kaudu digitaalsel kujul esitatud teave, mis tähistab nende kavatsust kasutada Transcoin.me vahetuskohta Transcoin.me vahetuskoha poolt pakutud tingimustel, mis on märgitud Tellimuse üksikasjades.

2. Leppe sisu

Tellimuse tegemisel Transcoin.me vahetuskoha tehniliste vahendite abil lubab Klient Transcoin.me vahetuskohal saada hüvitist omal nimel ja võtta Kliendi kulul vastu ja üle kanda Kliendi poolt deklareeritud Makseühikute summa ja kinnitada Kliendi esitatud tellimisandmeid. 

3. Üldsätted ja Tingimused

Transcoin.me vahetuskohtade haldamine ei ole vastutav ega kata kahjumeid, mis on põhjustatud Transcoin.me turu valesti või volitamata kasutamisel ja tehingu vormide täitmisel tehtud vigade tekkel, mis võib viia raha ülekandmiseni ekslikult määratud kontole ja mis võivad põhjustada viivitusi taotluste ja väljamaksete töötlemisel.

Krüptovaluuta on seotud märkimisväärsete riskidega. Hinnad võivad kõikidel päevadel kõikuda. Selliste hinnakõikumiste tõttu võite saada või kaotada vara väärtust mis tahes hetkel. Igal valuutal võib olla suuri hinnamuutusi ja võib isegi muutuda täiesti väärtusetuks. Alati on omane oht, et kahjum tekib turul ostu või müügi tagajärjel. Erinevalt enamikust valuutadest, mida toetavad valitsuse reservid või muud juriidilised isikud. Valuuta on täiesti detsentraliseeritud, mis tähendab, et ei ole asutust, mis võiksid võtta korrektiivmeetmeid krüptovaluutade väärtuse kaitsmiseks kriisi ajal või väljastama rohkem valuutat. Krüptovaluuta on autonoomne ja enamasti reguleerimata ülemaailmne maksesüsteem.

Transcoin.me vahetuskoha kasutamine on alla 18-aastaste või alaealiste isikute jaoks rangelt keelatud.

4. Reguleerimata asjaolud

Transcoin.me vahetuskoht ei vastuta viivituste ega ebaõnnestumise eest seoses toimingutega, mis tulenevad järgnevatest: kõik probleemid telekommunikatsiooni-, arvuti- ja muudes süsteemides; maksesüsteemide peamised sundtegevused (kontode blokeerimine või sulgemine, rahaliste vahendite külmutamine või valdamine, teenuste keelamine); poliitiliste režiimide muutus, tsiviiltülid; kolmandate osapoolte tegevused, mis ei kuulu Transcoin.me vahetuskoha kontrolli alla.

Elektroonilise valuutavahetuskoha müügitegevus loetakse lõpetatuks pärast seda, kui Transcoin.me turu poolt on nõutud summa üle kantud Kliendi kontole.

Müügitegevus toimub manuaalselt ja on ühekordne tehing.

Vastavalt digitaalselt tarnitud kaupade tagastamise eeskirjadele, ei ole ülekantud raha tagastamine pärast müüki võimalik. 

Transcoin.me vahetuskohal on õigus elektrooniliste valuutade müük peatada seni, kuni kasutaja ei ole taganud oma isikut tõendavaid dokumente ning määranud kasutaja identiteeti.

Müügitegevus toimub manuaalselt ja on ühekordne tehing.

Kui saadud elektrooniline rahasumma erineb Transcoin.me vahetuskohtade tehingust rohkem kui 20% võrra, võib Transcoin.me vahetuskoht ühepoolselt Tellimuse tagasi lükata.

Kui Transcoin.me vahetuskohtade tehingul kliendile saadetav Krüptovaluuta summa erineb turuväärtusest tehingu alustamise aja ja lõpule viidava tehingu aja vahel, arvutab Transcoin.me Krüptovaluuta summa intressimääraga, mis on kindlaksmääratud kliendilt raha laekumise ajal.

Rahaliste vahendite laekumiste või mitte laekumiste viivituste puhul Kasutaja poolt määratud kontolt või kontole, ei vastuta Transcoin.me vahetuskoht Kasutajale tekitatud kahjude eest. Kasutaja nõustub, et viivituste puhul esitatakse kõik nõuded vastavale Maksesüsteemile.

Transcoin.me vahetuskoha kasutamisel nõustub Klient, et Transcoin.me vahetuskoha vastutus piirdub kasutajate poolt tehingu teostamisel saadud vahenditega, Transcoin.me vahetuskoht ei anna täiendavat garantiid ja ei võta endale mingit täiendavat vastutust Kliendi ees.


5. Garantii

Käesoleva leppe kohaselt osutatavate teenuste garantiiperiood on 48 tundi alates Transcoin.me vahetuskoha leppesisu täitmise hetkest.

Kui Transcoin.me vahetuskoht ei ole saatnud raha Tellimuses määratud Kliendi kontole 48 tunni jooksul (välja arvatud nädalavahetustel ja riigipühadel), saab Klient paluda leppe tühistamist ja täielikku tagastamist. Tellimuse tühistamise korral tuleb raha tagastada sama makseviisina. Taotluse tühistamise korral tehakse tagastus kasutajale 24 tunni jooksul.

6. Vaidlusküsimuste lahendamine

Kõik Kliendile suunatud müügitehingutega seotud vaidlused lahendatakse Kliendi ja Transcoin.me vahetuskohtade administratsiooni vaheliste läbirääkimiste teel käesoleva Leppe tingimuste alusel.

7. Leppe vorm

Klient ja Transcoin.me vahetuskoht kinnitab, et käesoleva Leppe digitaalne vorm on juriidiliselt võrdne kirjalikult sõlmitud leppega.

8. Muudatused ja täiendused

Transcoin.me vahetuskohtade administratsioon jätab endale õiguse igal ajal teha ühepoolselt ilma etteteatamiseta antud leppele muudatusi ja täiendusi.

9. Kolmanda osapoole süsteemid

Lõppkasutaja nõustub järgmiste sätetega:

Transcoin.me vahetuskoht kasutab kolmanda osapoole teenuseid ja selliste kolmandate osapoolte tütarettevõtete teenuseid, mis võimaldavad Teil paigutada rahalisi hoiuseid ja teostada maksete ülekandmist Partnerite veebisaidil, kasutades olemasolevat krediitkaarti (kui see on olemas ja kohaldatav) ("Teenus" ja" Kolmanda Osapoole Teenusepakkuja"). Teenused ei sisalda ühtegi täiendavat teenust ja sellised kolmandate osapoolte teenused ei hõlma Teie kontol kohaldatava Krüptovaluuta varustamist ja/või deponeerimist.

Transcoin.me vahetuskoht võib Teie krediitkaardi kasutamisega osutada ja edastada (sh piiriülene edastamine) isiklikku teavet Kolmanda Osapoole Teenusepakkujaga Teenuste osutamiseks, mis tehakse Partnerite veebisaidile. Isiklikku teavet jagatakse Kolmanda Osapoole Teenusepakkujaga, kui olete otsustanud selliste rahaliste maksete teostamiseks, mida pakuvad Kolmanda Osapoole Teenusepakkuja Teenused. Käesoleva jaotise kohaldamisel peavad Isiklikud Andmed sisaldama teavet, mis identifitseerivad või võivad Teid identifitseerida, sealhulgas teave, mille Te registreerimisvormi kaudu olete veebisaidile märkinud, näiteks teie e-maili aadress, parool, riik ja linn ja/või sotsiaalsete veebisaitide kaudu pakutav teave või muu meie poolt veebisaidi teenuste kasutamisel saadud identifitseeriv teave.

Peale selle võime edastada Teie poolt edastatud mitteisiklikke andmeid, mille olete esitanud Kolmandate Osapoolte Teenusepakkujale kasutades meie veebisaiti, et võimaldada Kolmanda Osapoole Teenusepakkujal mitteisikliku teabe eelkontrolli, eesmärgil, kas Teil on õigus kasutada sellise Kolmanda Osapoole Teenusepakkuja teenuseid (sealhulgas teie veebisaidil tehtud tehingute ajalugu, mida jagatakse ilma igasuguse identifitseeritavate andmeteta ja üksnes esialgsete uurimiste läbiviimiseks).

Nende tingimustega nõustudes kinnitate seda, et kogu Teie poolt edastatud teave on tõene ja täpne. Keelatud on igasugune ebaõige või petlik teave ja/või teile osutatud teenuste kasutamine.

Te ei ole seadusega kohustatud varustama Partnerit ja/või Kolmanda Osapoole Teenusepakkujat mis tahes isikuandmetega. Käesolevaga kinnitate ja nõustute, et osutate Partnerile ja/või Kolmanda Osapoole Teenusepakkujale isiklikku teavet Teie enda vabal tahtel Teenuste osutamise eesmärgil.

Buy fees

NamePayment method comissionTranscoin comission
Bank Card2.55%1.5%
Advcash 0%4.95%
Bank transfer (SEPA)0%3.95%
Skrill1.35%2.7%
Netteler1.52%4.55%
Bank transfer (SWIFT)0%3.5%

Sell fees

NamePayment method comissionTranscoin comission
Bank transfer(SEPA)0%3%
Advcash0%2.95%
Bank Card2.5%1.25%
Skrill1%2.85%
Netteler3.85%2%